Håll fokus vid bilkörning

Distraktion vid bilkörning kan vara livsfarligt för förare och passagerare. Riskettan har målet att utbilda nya bilförare i hur olika tillstånd och faktorer inverkar på körningen.

Att köra bil kan vara en mycket avkopplande aktivitet. Många värdesätter egentiden i bilen, den där stunden mellan aktiviteter då man kan ägna sig åt sina egna tankar eller lyssna på sin favoritmusik utan några störningsmoment. Att färdas längs en väg med vacker omgivning, kanske i gryning eller solnedgång, har något nästan poetiskt över sig. Tyvärr upptar de avslappnade bilturerna nog en ganska liten andel av alla bilturer vi regelbundet genomför. Mer vanligt förekommande är den bilkörning då vi är stressade, och under påverkan av våra medpassagerare. Stressad bilkörning är kanske särskilt bekant bland barnfamiljer, som har många tider att passa, och många intressen att tillgodose.

Riskettan förbereder nya bilister

Som tur är ingår det i utbildningen för B-körkort att lära sig om hur olika typer av distraktioner, till exempel medpassagerare, alkohol och trötthet påverkar oss som bilförare. Målet med utbildningen är att bilister ska kunna hantera distraktioner på ett bra sätt, och undvika att försätta sig i situationer som försämrar förmågan att fokusera på körningen. Kursen i fråga kallas riskettan, och genomförs vid ett tillfälle under körutbildningen. Riskettan är inget teoretiskt eller praktiskt test, utan ett utbildningstillfälle då genomgång av risker kombineras med en inblick i statistik på området. Allt som krävs för att bli godkänd på kursen är att man deltar i den. Se till att boka riskettan i Stockholm i god tid, då kurstillfällena ofta blir fullbelagda.