En modern skrotning av bilar

Vi har varit vana att se en bilskrot som en plats där gamla rostiga bilar staplas på hög. Idag ser bilden helt annorlunda ut. När du skrotar bilen ska den återvinnas. Då mår miljön bäst.

Att ständigt ta av våra naturtillgångar när bilar och annat ska tillverkas eller repareras är vansinne. Metaller och många andra ämnen är en ändlig resurs. Metaller som används i batterier och elektronik är sällsynta, och därför många gånger oerhört dyrbara. Att slänga dem är bara dumt.

En bil som lämnas utan åtgärd börjar så småningom läcka diverse otrevligheter. De olika typer av vätskor och annat som en bil innehåller bör inte hamna i naturen, utan tas om hand ordentligt. En bilskrot är rätta stället för ditt uttjänta fordon.

Processen vid skrotning

När det är dags att skrota din bil är den bästa lösningen att ta kontakt med en auktoriserad bilskrot i Uddevalla, om du bor där eller i närheten. Andra områden har också bra bilskrotar. Har du problem att ta dig till bilskroten kan upphämtning erbjudas. Du får också en slant för din gamla bil – ta kontakt för att få veta vad just din skrotbil kan vara värd.

Din inlämnade bil behandlas som det värdeföremål den är. Alla delar som kan återanvändas sorteras för sig och säljs om det är möjligt. Vätskor och annat miljöfarligt avfall tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. Slutligen blir bilen demolerad och de olika metallerna sorteras och återvinns.

Att skrota bilen är en vinst för alla – inte minst för miljön.