Vilohem för gamla bilar

Ibland blir villaträdgårdar eller skogstomter platser där bilar får komma till sin sista vila. Det är tråkigt men sant. En bilskrot passar bättre, numera moderna platser för återvinning.

Länge var en bilskrot platsen där trötta och trasiga bilar staplades i ojämna högar. Ibland kunde man åka dit och hitta en bakskärm eller en lykta för en billig penning. Vart olja och kylarvätska tog vägen visste ingen och ingen bekymrade sig heller över det.

Världen fungerar annorlunda och bättre idag. Du kan fortfarande åka till bilskroten och köpa reservdelar av god kvalitet men i övrigt är det mesta annorlunda. Avställda skrotbilar är miljöfarligt avfall och tas om hand med omsorg och med hänsyn till omgivningen. Varför är då din tomt en olämplig förvaringsplats för en avställd och utrangerad bil?

Återvinning och återanvändning

En bil som ska skrotas behöver tömmas på farliga vätskor och ämnen. Det är den första åtgärd man tar till när en bil kommer in till skroten. De tas om hand och destrueras på lämpligt sätt. På din tomt skulle detta så småningom börja läcka ut och skada både djurliv och jordlager.

När du ska skrota bilen i Trollhättan kan du känna dig nöjd också med hur resten av bilen tas om hand. Hela och fungerande delar tas tillvara och kan säljas som reservdelar. Detta glädjer otaliga bilägare som behöver delar till äldre bilar. När bara chassi återstår finfördelas bilen och den metall som återstår sorteras även den och återvinns. På så sätt kan du göra en insats för miljön utan ansträngning.